Relasi Aceh dan Turki dalam Islamisasi Dunia Melayu


Oleh :

1. Rahimin Affandi Abd. Rahim
Guru Besar dalam Ilmu Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

2. Amirulhakim bin Ahmad Nadzri,
Abdul Aziz bin Abdul Wahab,
Aisyah Faizah binti Zaki.
Mahasiswa Pascasarjana dalam Ilmu Fiqh dan Usul,Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.


Aceh dan Turki mempunyai peran yang sangat penting dalam Islamisasi Dunia Melayu. 

Islamisasi Melayu bersifat unik karena sangat pesat dan mempunyai ciri khas Melayu yang berkesinambungan hingga kini, terjadi karena disebabkan pendekatan dakwah oleh para Mubaligh awal yang melakukan pendekatan dakwah sesuai dengan watak orang Melayu. 

Tujuan artikel ini adalah memfokuskan analisis terhadap hubungan Aceh dan Turki dalam agenda Islamisasi Melayu, yaitu dari segi peran Aceh dan Turki dalam mengokohkan keberadaan politik Islam di dunia Melayu, serta menggali sejauh mana keterlibatan hasil relasi Aceh dan Turki dalam khazanah keilmuan Islam. 

Hasil analisa penulis menemukan bahwa hubungan antara Aceh dan Turki merupakan peristiwa 
penting dalam sejarah dunia Melayu, disamping perannya dalam memperkuat ciri khas 
Islam dari dunia Melayu.


Kata kunci: Aceh, Turki, Islamisasi Melayu.

Komentar